OBCHODNÍ PODMÍNKY xSMS
OBCHODNÍ PODMÍNKY xSMS

 

1. Tyto obchodní podmínky stanoví pravidla, pod značkou xSMS poskytuje předplacené služby (dále jen „předplacená služba") v tarifu xSMS. Obchodní podmínky xSMS (dále jen „OP") jsou uveřejněny na webových stránkách xSMS.
 

2. Předplacený kredit xSMS lze získat telefonicky nebo objednávkou emailem popř. platebními cestami, uvedenými na stránkách xSMS.
 

3. Každa SMS zpráva je zpoplatněna podle uvedené ceny na stránkách xSMS.
 

4. Kredit je možno dobít prostřednictvím dobíjecích kanálů uvedených na xSMS.
 

5. Kredit lze použít na posílám SMS zpráv po přihlášení a přes formulář na stránkách xSMS
 

6. V případě porušení jakéhokoli ustanovení těchto OP či v případě zneužití služeb je xSMS oprávněn účastníkovi bez možnosti znovu obnovení zrušit přístup na stránky xSMS.
 

7. xSMS se zavazuje poskytovat Účastníkům službu v co nejvyšší možné kvalitě. Bližší informace o kvalitě poskytovaných služeb jsou uvedeny v platném ceníku, stejně jako minimální nabízená a zaručená úroveň kvality služby, odhadovaná maximální rychlost, inzerovaná rychlost a lhůta pro zahájení poskytování služby (není-li uvedena v OP).

 

8. Reklamační řád a informace o záruce

  • reklamace a jeji řešení - pošlete informace k reklamaci na uvedený email podpory nebo volejte na telefonní číslo info linky 4488
  • za jakých podmínek není možné reklamaci uplatnit - pokud je to chybou třetích stran, info o doručení SMS zprávy, naleznete po přihlášení na xSMS
  • potřebné náležitosti - vyřešíte zasláním všech důležitých informací na email podpory
  • průběh a následné vyřízení reklamace - bude uživatel kontaktován emailem nebo telefonicky
     

9. Informace o odstoupení od smlouvy
pokud zákazník požaduje navrácení kreditu bez udání důvodu, lze tak učinit pouze jen u zůstatkového kreditu. Kredit který byl použit pro odeslání SMS zpráv vrátit nelze.
 

10. Způsob platby, dodání nebo plnění
Platba za kredit nebo služby se vždy provádí na banovní účet xSMS, platby přímo převodem s variabilním symbolem podle variabilního čísla vystavené faktury. Plnění plateb dle vystavených faktur, popř. ihned podle objednávky služeb.
Platební branou s možností plateb platebními kartami, online převody banky nebo PayPal
géčko.png  verified_by_visa-full-colour.png  mc_securecode_86px_width.png  vbm_blugrad004.png visa_pos_electron_fc_lg_01.png   me_accpt_match_eps.png   MC.png
 

11. Náklady na dodání kreditu
Náklady spojené s dodáním kreditu je součástí cen na stránkách xSMS, standardně je zdarma, jen za cenu pořízení kreditu.
Pokud je uvedeno v ceníku jinak, je platná cena v ceníku na stránkách xSMS.
 

12. xSMS si vyhrazuje právo OP doplňovat či měnit, případně kredit úplně zrušit a stávající účastníky převést na jiný aktuálně nabízený kredit za služby, který je zrušenému kreditu charakteristicky nejbližší.
 

13. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2017.
 

14. Kontakt: 

Simona Königová
Ostrovského 944/14
Havířov - Město 736 01

: 06247881